Inspiration

Inspiration är något vi alla behöver, oavsett om det gäller vardagsbestyr, arbete eller att få utlopp för vår kreativitet. Det skapar motivation och påverkar oss positivt i det vardagliga och lockar till skapande.

Under denna flik vill jag förmedla inspiration inom olika ämnesområden via bilder, tips och länkar till inspirerande och kreativa människor, organisationer, events m.m.

Så låt dig inspireras…