Vintage

Vintage används när ett föremål, plagg etc. kommer från en annan tid, ofta avses äldre enskilda plagg av bättre produktion eller Haute Couture. Vissa påstår att för att kalla någonting för vintage måste det vara minst tjugofem år gammalt, men jag tycker att det räcker med att föremålet kommer från en annan tid.

Nytillverkade föremål, plagg etc. som är inspirerade av eller direkt kopierade från en annan tidsepok kallas däremot Retro  (franska rétro, från rétrospectif, bakåtblickande) och syftar alltså på att inspireras av eller intressera sig för en tidigare eras trender, moden eller teknologi.

Klicka på bild för förstoring och slideshow.

Vintage Wedding